Kwalifikacje zawodowe i referencje:

 

            

 Certifikowany instalator odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow

 

 Suplement do dyplomu. Politechnika Lubelska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

 

 Świadectwo Kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru z zakresem kontrolno-pomiarowym.

 

Autoryzacje: